راستین کالا
0 محصولات نمایش سبد خرید

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

عطر آغوش عاشقانه

عطر آغوش عاشقانه

عطر آغوش عاشقانه

.:. در تلاطم آغوشت .:.
.:.  احمقانه است شناگر ماهری بودن .:.
.:. در تو تنها باید غرق شد .:.

♥♥♥
.:. لب بزن بر لب من .:.
.:. تا که ببوسم لب تو .:.
.:. بِچِشم آن لب مستُ .:.
.:. بِشوم مَضرب تو .:.
.:. بکشم سِفت در آغوش .:.
.:. همه ی هَست تو را .:.
.:. بزنم بوسه چنان .:.
.:. بر لبُ بر غَبغب تو .:.
♥♥♥
.:. خوشبختی برای من یعنی تو .:.
.:. اینکه کنارم دارمت .:.
.:. لمست می کنم، می بویمت .:.
.:. و در آغوش می گیرمت .:.
.:. خوشبختی برای من یعنی .:.
.:. زمان دلتنگی .:.
.:. سر بچرخانم و تو باشی .:.
♥♥♥
.:. من و دل هر دو زآغوش کسی طرد شدیم .:.
.:. هردو از عشق در این مساله دلسرد شدیم .:.
.:. جغد شومی به سرشاخه ی احساس نشست .:.
.:. زیر باران بهاری من و دل زرد شدیم .:.
.:. کوچه هر شب به خودش باز مرا می خواند .:.
.:. ما به عشق غزل از چشم تو شبگرد شدیم .:.
.:. زندگی ؛ حسرت یک عمر نداری ها بود .:.
.:. وه چه قدر زود هم آغوش غم و درد شدیم .:.
.:. ما به یاد تو و گیسوی رهایت در باد .:.
.:. دل سپردیم به هر کوچه وولگرد شدیم .:.
.:. بچه بودیم در این راه من و یک دل زار .:.
.:. زیر باران غمش گریه کنان مرد شدیم .:.
♥♥♥
.:. زن‌ها تمام دردهایشان را .:.
.:. در آغوش مرد دلخواهشان .:.
.:. فراموش می کنند! .:.
♥♥♥
.:. روزهای فوق العاده دارن میان و من .:.
.:. آماده‌ام که در آغوش بگیرمشون .:.
♥♥♥
.:. دیکتاتور .:.
.:. تویی و آغوشت ! .:.
.:. که هر بار .:.
.:. مرا تسلیم می کند . . . ! .:.
♥♥♥
.:. آدم هـــا .:.
.:. حـق دارنـد آغـوشـی داشـته بـاشنـد .:.
.:. کـه وقـتی بـغـض داشـت خـفـه شـان مـی کـرد بـهـش پـنـــاه بـبـرند… .:.
.:. و ایـمـان داشـتـه باشـند تـا وقتـی کـه آنـجا هـستـند دسـت هـیـچ غـمی بـهـشـان نـمـی رســــد .:.
.:. آدمــهــا حــق دارنـــد .:.
♥♥♥
.:. از تنهایی گریزی نیست .:.
.:. بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند .:.
.:. نمی خواهم کسی شال گردن اضافی اش را .:.
.:. دور گردن آدم برفی احساسم بیاندازد .:.
♥♥♥
.:. آغوشت .:.
.:. آنچنان پای بندم به این کیش که هزار شیطان نمی توانند .:.
.:. لحظه ای ذره ای ایمانم را سست کنند .:.
♥♥♥
.:. از تنهایی گریزی نیست .:.
.:. بگذار آغوشم برای همیشه یخ بزند  .:.
.:. نمیخواهم کسی شال .:.
.:. گردن اضافی اش را دور گردن آدم برفی احساسم بیاندازد .:.
♥♥♥
.:. وقتی دلم گرفته برام اسمون ریسمون نباف .:.
.:. جوک نگو  .:.
.:. فیلسوف نشو .:.
.:. فقط دستمو بکش و بغلم کن .:.
♥♥♥
.:. نگاهت هر قدر هم که دور باشد ، آرامم میکند .:.
.:. و آوایی آمدنت را در گوشم زمزمه  .:.
.:. چقدر رسیدنت را دوست دارم  .:.
.:. آغوشم در ازدحامِ سرمای تنهایی .:.
.:. تنها برای ” تــــــو ” ، هنوز گرم است  .:.