راستین کالا
0 محصولات نمایش سبد خرید

سبد خرید شما خالی است.

مفهوم شعر الهی (نیایش) شاعر وحشی بافقی

مفهوم شعر الهی (نیایش) شاعر وحشی بافقی چیست؟ برای مشاهده معنی شعر مفهوم شعر به نام مفهوم شعر (نیایش) شاعر وحشی بافقی این نوشتار را تا انتها بخوانید. شعر الهی شاعر وحشی بافقی است. که در ادامه در ابتدا متن و سپس تفسیر و معنی کامل آن را می خوانید.

مفهوم شعر الهی (نیایش) شاعر وحشی بافقی

</ مفهوم شعر الهی (نیایش) شاعر وحشی بافقی \>

الـهی جـانـب مـن کـن نـگـاهــیمـرا بـنما به سوی خویش راهـی

نگاهـی کن که رو آرم به سویَـترهی بنما که جا گـیرم به کـُویـَت

بـه ذکـر خـود بـلـند آوازه­ام کنرفـیـق لـطـفِ بـی انـدازه ام کن

بـیـفشان از وضـو بر رویم آن آبکه از غـفلت نماند در سرم خواب

بـه چـشم مرحمت سویم نظر کنشـفـیـع آخـرت ، خـیرالـبـشـر کن

راستین کالا

</ مفهوم شعر الهی (نیایش) شاعر وحشی بافقی \>

واژه نامه

آخرت : جهان آخرت ، روز قیامت

الهی : خدایا

بلند آوازه : مشهور ، معروف

بنما : نشان بده

بیفشان : بریز ، بپاش

خیرالبشر : بهترین بشر ، منظور حضرت محمد (ص) است .

ذکر : یاد خدا بودن

راز : سر ، آنچه بر دیگران پوشیده است .

شفیع : شفاعت کننده ، خواهشگر

غفلت : بی خبری ، فراموش کردن

کوی : کوچه ، محله ، بارگاه

محرم : آگاه

مَرحمت : مهربانی ، لطف

نظر کن : نگاه کن

مفهوم بیت اول

معنی بیت اول : خدایا نگاهی به سوی من بینداز و به من توجّه کن و مرا به سوی خودت راهنمایی و هدایت کن .

مفهوم بیت دوم

آرایه ادبی : جناس ( سوی ، کوی )

معنی بیت دوم  : خدایا ، به من چنان نگاه کن که به سوی تو هدایت شوم و راهی را نشانم بده که بتوانم به تو برسم .

مفهوم بیت سوم

آرایه ادبی : کنایه ( بلند آوازه کردن کنایه از مشهور کردن )

معنی بیت سوم : خدایا ، با ذکر یاد و نام خودت مرا مشهور کن و لطف و مرحمت بی حّد و اندازه ات را نصیب من کن .

مفهوم بیت چهارم

معنی بیت چهارم : خدایا ، آب وضویی بر صورتم بریز که دیگر هیچ گاه تو را فراموش نکنم و دچار غفلت نشوم .

مفهوم بیت پنجم

معنی بیت پنجم : خداوندا ، با لطف و مهربانی خود به من نگاه کن و در آخرت حضرت رسول اکرم (ص) را شفیع من قرار بده و مرا عفو کن .

تاریخ ادبیات :

وحشی بافقی : کمال الدین محمّد وحشی بافقی یکی از شاعران بزرگ قرن دهم هجری است . وحشی بافقی شاعری پاکباز ، واراسته ،نکته سنج و حسّاس بود . به کار بردن نکت های دقیق شاعرانه و بیان احساسات و عواطف لطیف با زبانی ساده و نزدیک به زبان مردم از ویژگی های شعر وحشی است .

آثار : ناظر و منظور ، فرهاد و شیرین ( به تقلید از خسرو و شیرین نظامی ) ، خلد برین (به پیروی از مخزن الاسرار نظامی ) و دیوان اشعار .

راستین کالا

</ مفهوم شعر الهی (نیایش) شاعر وحشی بافقی \>

دیدگاه‌های نوشته

*
*